Wäxthuset Behandlingshem

Vi gör lite arbete på webbplatsen och kommer snart tillbaka.


Wäxthuset HVB-hem är ett behandlingshem för män och kvinnor från 18 år med missbruk och kriminalitets problematik. Det ligger i en vacker Roslagsnatur på Väddö, 12 mil norr om Stockholm.

Men du kan fortfarande kontakta oss

Kontakt
Wäxthuset:             0175 – 310 00
info@waxthuset.se

Adress
Söderfjällsbyväg 17
764 91 Väddö