Wäxthuset Behandlingshem

Wäxthuset HVB-hem är ett behandlingshem för män och kvinnor från 18 år med missbruk och kriminalitetsproblematik. Det ligger i en vacker Roslagsnatur på Väddö, 12 mil norr om Stockholm.

Behandlingstiden är individuellt anpassad efter behov och vi arbetar med vad vi kallar Wäxthusmodellen, en helhetssyn på individen som är en kombination av:
Grupp- och individualterapi, 12-stegsbehandling, stressreducerande metoder som meditation, yoga, andningsterapi, motion och ett djupgående krimprogram, hälsosam kost, samt boende och sysselsättning i en stimulerande och naturlig miljö. Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011 :9.

Våra elever genomgår missbruksbehandling i tre steg för att komma tillbaks till ett friskt och normalt liv samt för att utveckla sina relationer och sin sociala förmåga.

Behandling på Wäxthuset

”Vår behandling är strukturerad, manualstyrd och schemalagd.
Den bygger på evidensbaserade metoder, där tyngdpunkten är en professionalisering av tolvstegsprogrammet”
wäxthuset
Med mindfulness väljer vi medvetet att om och om igen vara närvarande med det som händer här och nu.

Vi använder våra sinnen till att uppleva och vara i direktkontakt med omgivningen, våra känslor, kroppsliga förnimmelser och tankar.