Wäxthuset Hvb-hem är ett behandlingshem för män och kvinnor från 18 år med missbruk och kriminalitets problematik. Det ligger i en vacker Roslagsnatur 12 mil norr om Stockholm. Vi arbetar med vad vi kallar Wäxthusmodellen, en helhetssyn på individen som är en kombination av:

Grupp- och individualterapi, 12-stegsbehandling, stressreducerande metoder som meditation, mindfulnessträning, yoga, andningsterapi, motion och en djupgående krimprogram, hälsosam kost, samt boende och arbete i en stimulerande och naturlig miljö.

Våra elever genomgår missbruksbehandling i tre steg för att komma tillbaks till ett friskt och normalt liv samt för att utveckla sina relationer och sin sociala förmåga: