Agneta Thureson
verksamhetsansvarig, personal- & ekonomiansvarig, andningspedagog
agneta@waxthuset.se


Ian Barhydt
föreståndare, samtalsterapeut
ian@waxthuset.se


Anita Sundin
Alkohol & drogterapeut, andningspedagog
anita@waxthuset.se


Sven-Olof Jansson
Addiktolog
svenolof@waxthuset.se


Kumar Junk
Kock, Husfar


Gunnel Billberg
socionom


Sara Löfdahl
behandlingsasst.


Tommy Frödin
fastighetsskötare


Sven Åke Källström, avtalsansvarig

Anders Rosenlund, psykiatriker & handledare

Bosse Göransson, matlagning mm.

Spara