Agneta Thureson
verksamhetsansvarig, personal- & ekonomiansvarig, andningspedagog
agneta@waxthuset.se


Ian Barhydt
föreståndare, samtalsterapeut
ian@waxthuset.se


Sven Olof Jansson
Addiktolog


Håkan Pettersson
Alkohol & drogterapeut


Gunnel Billberg
socionom


Sara Löfdahl
Kväll och helgpersonal.


Sven Åke Källström, avtalsansvarig

Anders Rosenlund, psykiatriker & handledare

Bosse Göransson, matlagning mm.

Spara