WAi??xthuset Hvb-hem Ai??r ett behandlingshem fAi??r mAi??n och kvinnor frA?n 18 A?r med missbruk och kriminalitets problematik. Det ligger i en vacker Roslagsnatur 12 mil norr om Stockholm. Vi arbetar med vad vi kallar WAi??xthusmodellen, en helhetssyn pA? individen som Ai??r en kombination av:

Grupp- och individualterapi, 12-stegsbehandling, stressreducerande metoder som meditation, mindfulnesstrAi??ning, yoga, andningsterapi, motion och en djupgA?ende krimprogram, hAi??lsosam kost, samt boende och arbete i en stimulerande och naturlig miljAi??.

VA?ra elever genomgA?r missbruksbehandling i tre steg fAi??r att komma tillbaks till ett friskt och normalt liv samt fAi??r att utveckla sina relationer och sin sociala fAi??rmA?ga: