Adress

Söderfjällsbyväg 17
Väddö
764 91

Kontakt

Wäxthuset:             0175 – 310 00

info@waxthuset.se


Bolag

Wäxthuset i Väddö Aktiebolag

Organisationsnummer

556505-9812

Ledningssystem och kvalitetsarbete

Vi arbetar med ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete enligt SOSFS 2011:9.

Kollektivavtal

Vi är i en pågående process för medlemskap i Vårdföretagarna och ansökan om kollektivavtal.

Kvalitet

  • Vi har ett kvalitetsledningssystem för att utveckla och säkra vården.
  • Våra ägare, styrelsens ledamöter, VD, övriga ledande anställda och revisorer är behöriga och fria från anmärkningar i sin yrkesutövning eller i sitt uppdrag.

Trygghet

Vi har de tillstånd och registreringsbevis som behövs, och inga restförda skatter och avgifter.

Styrelse / Verklig huvudman

Seaton, N Styrelseledamot
Sällqvist, N Styrelseledamot
Lind, E Styrelseledamot, Ordförande

Tillsynsbefattningar

Ernst & Young Aktiebolag
Revisor, von Knorring P

Bolagsinfo

https://www.allabolag.se/5565059812/waxthuset-i-vaddo-aktiebolag