I samarbete med uppdragsgivaren, elevens behov och möjligheter kan Wäxthuset erbjuda individuellt anpassad utsluss och eftervård. En naturlig fortstättning av behandlingstiden på Wäxthuset kan vara arbete, praktik eller studier.
Om en utsluss är aktuell så har vi nu ett utsluss boende 7 km från behandlingshemmet. Där har man möjlighet att träna på att ha ett eget hushåll samt andra viktiga ansvarsområden. Detta sker i nära samarbete med kontaktpersonen.
En kompletterande skolgång på komvux eller folkhögskola brukar ske längre bort från Wäxthuset och i sådana fall håller vi kontakten med regelbundna besök.
Eleven har även under utslusstiden möjlighet att delta i delar av behandlingen samt även delta i helgaktiviteter på Wäxthuset.
Kontaktmannaskapet bibehålls under den avlutande delen av behandlingen.