Alla dessa metoder är effektiva i att minska stress och skapa djup avslappning och ökad självkänsla.

Meditation

Primärt sett är meditation ett systematiskt sätt att slappna av och lugna ner sinnet, lindra stress och oro samt låta effekten fortplanta sig i kroppen. Alltihop för att förbättra livskvaliteten.

När vi mediterar, och turbulensen av distraherande tankar lägger sig, blir vårt sinne stilla, och det uppstår helt naturligt en djup lycka och förnöjsamhet från vårt inre. Denna känsla av förnöjsamhet och välmående hjälper oss att handskas med stressen och svårigheterna i vårt dagliga liv. Mycket av den stress och de spänningar vi vanligtvis upplever kommer från sinnet, och många av de problem som vi upplever, t.ex. dålig hälsa, är orsakade och förvärrade av denna stress.

Bara genom att meditera för en kort stund varje dag kommer vi att kunna reducera stressen vi känner, och många av våra vanliga problem kommer att försvinna. Vi kommer att uppleva en lugn och rymlig känsla i sinnet, och svåra situationer kommer att bli lättare att hantera.Helt naturligt kommer vi att ha en känsla av värme och öppenhet gentemot andra, och alla våra relationer kommer gradvis att förbättras.

Mindfulnessträning

Att vara här och nu

En dörr som mindfulness öppnar är dörren till nuet. Livet sker bara här och nu, ögonblick för ögonblick. Den direkta upplevelsen av nuet överskuggas dock ofta av vår starka tendens att vara absorberade i våra tankar. Vår kropp är här, men vi kan vara långt borta i tankarna: vi tänker på framtiden eller på det som varit – vi planerar, fantiserar, oroar oss, minns, ältar och fastnar i upprepningar.

Hur fascinerande den intrikata tankevärlden än är kan den stressa och fängsla mer än frigöra oss, särskilt när vi låter den ta över alltför mycket. Med mindfulness väljer vi medvetet att om och om igen vara närvarande med det som händer här och nu, istället för att automatiskt bara följa det ena tankespåret efter det andra. Vi använder våra sinnen till att uppleva och vara i direktkontakt med omgivningen, våra känslor, kroppsliga förnimmelser och tankar.

Det är genom att vara närvarande i nuet som livet kommer till liv för oss, och det är i nuet vi kan påverka vår upplevelse genom hur vi förhåller oss till det som pågår.


Yoga

Yoga består av kroppsställningar, rörelsemönster, andningstekniker, avslappning och meditation. Den består av lätta rörelser och andningsövningar som alla människor kan göra. Det handlar inte om fysisk flexibilitet, utan om att få mer kraft och energi genom att arbeta med dynamiska rörelser och andning.

Genom att träna yoga stärker man nervsystemet och frigör blockeringar i kroppen, vilket göra att man får ett ökat energiflöde och mer livskraft och en mjuk, smidig och vältränad kropp. Yoga betyder förening, förening mellan kropp och själ.


Frigörande andning och olika andnings tekniker

Frigörande andning och olika andnings tekniker är enkla och kraftfulla friskvårdmetoder för kropp och själ. De löser upp spänningar och blockeringar. Kropp och tankar återfår till balans och harmoni. I vardagen möter vi ofta situationer med stress och oro som gör att musklerna spänns och andningen hämmas.

Genom Frigörande andning och olika andnings tekniker kan vi bearbeta dessa stress och komma till djup avslappning. Vi får tillgång till mer energi, vitalitet och livsglädje.

Motion

Vi stödjer motion och träning och har ett nybyggt gym i anslutning till behandlingshemmet