”Nya Utmaningar” för män och ”Avbrottet” för kvinnor är ett påverkansprogram för vuxna som kommit i kontakt med kriminalvården eller på annat sätt visat sig ha ett kriminellt beteende.Grundfilosofin i materialet vad gäller kriminalitet är till vissa delar hämtat från psykolog Glenn D Walters medan själva arbetshäftet är utformat av Gunnar Bergström. Tanken är att man utifrån ett basprogram (ca.20 träffar) gör en individuell planering där man kan lägga till påbyggnadsavsnitt som berör kemiskt beroende, anhörigfrågor m. m.