Kontaktmannaskap innebär ett nära och målmedvetet samarbete med eleven. Kontaktpersonen gör tillsammans med uppdragsgivaren och eleven fortlöpande uppdateringar av behandlingsplanen. Kontaktpersonen finns med under hela behandlingstiden och under utsluss och eftervård.