Wäxthusets 12-stegsprogram är inriktat på den primära delen, första, andra och tredje steget. Litteratur är AA:s Stora boken och Tolv steg och tolv traditioner.

Eleverna gör stegarbetet individuellt i egen takt och har arbetsuppgifter för varje moment. Vi åker på AA, NA eller DAA-möten regelbundet. 12-stegsterapin är gruppdynamisk vilket gör att olikheterna i gruppen skapar styrka. Det är viktigt att våga prata om sig själv i gruppen utan att riskera att bli påhoppad.