I samarbete med uppdragsgivaren, elevens behov och mAi??jligheter kan WAi??xthuset erbjuda individuellt anpassad utsluss och eftervA?rd. En naturlig fortstAi??ttning av behandlingstiden pA? WAi??xthuset kan vara arbete, praktik eller studier.
Om en utsluss Ai??r aktuell sA? har vi nu ett utsluss boende 7 km frA?n behandlingshemmet. DAi??r har man mAi??jlighet att trAi??na pA? att ha ett eget hushA?ll samt andra viktiga ansvarsomrA?den. Detta sker i nAi??ra samarbete med kontaktpersonen.
En kompletterande skolgA?ng pA? komvux eller folkhAi??gskola brukar ske lAi??ngre bort frA?n WAi??xthuset och i sA?dana fall hA?ller vi kontakten med regelbundna besAi??k.
Eleven har Ai??ven under utslusstiden mAi??jlighet att delta i delar av behandlingen samt Ai??ven delta i helgaktiviteter pA? WAi??xthuset.
Kontaktmannaskapet bibehA?lls under den avlutande delen av behandlingen.