Grupp- och individualterapin pA? WAi??xthuset fokuserar pA? att lAi??ra eleverna hur de kan fAi??rstA? och komma A?t de orsaker som ligger bakom olika sorters missbruk och mental ohAi??lsa. VA?r utgA?ngspunkt Ai??r att obearbetade trauma, kAi??nslor av skuld, saknad, ilska, sorg osv skapar fAi??rutsAi??ttningar fAi??r missbruk av droger, mat, sex, spel mm.
Metoden som vi anvAi??nder oss av, som har sin grund i kognitiv terapi, hjAi??lper vA?ra elever att identifiera sina negativa mAi??nster i tankar, kAi??nslor och beteenden.Sedan fA?r de lAi??ra sig en rad olika tekniker fAi??r att lAi??sa upp de negativa omrA?dena i sin personlighet och frigAi??ra ett positivt och kAi??rleksfullt sAi??tt att tAi??nka och leva.
Eftersom mycket av vA?ra elevers oberarbetade smAi??rta kommer frA?n upplevelser frA?n deras upppvAi??xt lAi??gger vi mycket kraft pA? att lAi??ka relationer inom familjen.